Tuesday, November 4, 2008

Refleksi

Saya berasa gembira kerana telah menyiapkan folio ini dengan bantuan guru Kajian Tempatan dan rakan-rakan saya.Dengan bantuan raka-rakan saya, saya telah banyak belajar dalam menyiapkan folio ini.

Rujukan Folio

1.Buku Teks Kajian Tempatan Tahun 6

2.Internet

Kepentingan Warisan Kesenian

Kepentingan Warisan Kesenian ialah warisan kesenian boleh menyatupadukan pelbagai kaum yang terdapat di sesebuah negara.Satu lagi kepentingan iaitumemberi peluang kepada masyarakat-masyarakat seperti dalam bidang seni kraf dan ahli muzik.

Memperkenalkan Warisan Kesenian

Dalam memperkenalkan warisan kesenian seperti mengadakan pertandingan dan kelas-kelas latihan mempertahankan diri.Demontrasi kraf tangan dsan pameran juga boleh membantu.Persembahan Kesenian juga disembahkan di majilis-majilis.Peralatan eletronik seperti televisyen dan surat khabar menyiarkan dokumentari

Cara-cra Mengekalkan Warisan Kesenian

Terdapat banyak cara untuk mengekalkan warisan kesenian iaitu Kuat kuasakan Dalam Undang-undang.Pendokumantasian juga boleh membantu megekalkan Warisan kesenian dengan mengeluarkan cd-cd yang merakamkan warisan kesenian.Bidang Pendidikana juga boleh membantu dengan mengadakan kursus-kursus kesenian dan mengadakan pertandingan dalam sekolah.

Wednesday, October 29, 2008